Zastępstwa dostępne są w dzienniku elektronicznym i na tablicy ogłoszeń w szkole.