Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Kwalifikacje w zawodzie:
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W czasach wzrostu zapotrzebowania na czystą energię, gospodarka wymusza kształcenia specjalistów w zakresie energetyki odnawialnej. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć określić warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej, organizować i nadzorować prace związane z montarzem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.


ZST Zespół Szkół Technicznych
ul. Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko Kamienna
TEL/FAX: 41 251 21 61
E-mail:
ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM