Technik informatyk


Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej. Ponad to otrzymuje kwalifikcje w tym zakresie.
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera tj. PHP.
 • Możliwości zatrudnienia: Zyskasz dodatkowe korzyści: Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji:

  ZST Zespół Szkół Technicznych
  ul. Tysiąclecia 22
  26-110 Skarżysko Kamienna
  TEL/FAX: 41 251 21 61
  E-mail:
  ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM