Technik geodeta


Zawód geodety jest obecnie poszukiwanym na rynku pracy. Sytuacja ta ma związek z wieloma inwestycjami prowadzonymi na terenie kraju, między innymi: budową dróg, infrastruktury lądowej, rozwojem rynku nieruchomości, budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym. Jest to zawód z przyszłością zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.

Geodeci uczestniczą w każdym etapie inwestycji – od momentu projektowania obiektu, aż do jego ukończenia i oddania do użytku.

Jeśli chcesz zdobyć dobry zawód, który da Ci możliwość rozwoju i zapewni pracę w przyszłości TECHNIK GEODETA będzie najlepszym wyborem.

Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem, który jest także stosowany w biurach geodezyjnych. Uczniowie mają możliwość nauki obsługi instrumentów geodezyjnych pod nadzorem nauczycieli.

W ramach zajęć są prowadzone ćwiczenia terenowe, przygotowujące uczniów do pracy w zawodzie geodety.

Nauka odbywa się w 4 letnim systemie kształcenia. Uczniowie poznają od podstaw zasady pracy, metody obliczeń i pomiarów. Uczą się także spożądzania map przy użyciu odpowiedniego oprogramowania stosowanego w biurach geodezyjnych.

Uczniowie są kierowani na praktyki zawodowe do biur geodezyjnych, gdzie mogą dodatkowo zapoznać się ze specyfiką pracy w zawodzie geodety.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. i otrzymują tytuł TECHNIKA GEODETY. Szkoła przeprowadza każdego roku Próbne Egzaminy Zawodowe, aby uczniowie mogli odpowiednio się do nich przygotować.

Wykształcenie geodezyjne daje nie tylko możliwość pracy w kraju ale także za granicą. Geodeci uczestniczą w wielu projektach naukowych na całym świecie. Są cenionymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Absolwenci Technikum Geodezyjnego mają możliwość studiowania nie tylko na kierunku geodezja i kartografia, ale także na innych kierunkach technicznych takich jak na przykład ­ budownictwo. Po odbyciu praktyki zawodowej mogą ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych i prowadzić własną działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji. TECHNIK GEODETA może znaleźć zatrudnienie w prywatnych firmach geodezyjnych, biurach projektowych oraz jednostkach administracyjnych typu Urzędy Gminy, Starostwa Powiatowe.

Do typowych prac geodezyjnych wykonywanych przez TECHNIKA GEODETĘ zalicza się m. in.:

ZST Zespół Szkół Technicznych
ul. Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko Kamienna
TEL/FAX: 41 251 21 61
E-mail:
ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM