Technik elektryk


Kwalifikacje w zawodzie:
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektronicznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektronicznych
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie: technik elektryk

Nauka w tym zawodzie pozwala na zdobycie poszukiwanych na nowoczesnym rynku pracy umiejętności. W programie nauczania zawarto średnio 16 godzin zajęć w pracowni elektrycznej tygodniowo.

Absolwenci mogą podjąć pracę jako projektanci instalacji elektrycznych, twórcy dokumentacji technicznej, wykonywać prace kontrolne i pomiarowe. Umożliwiamy naszym uczniom udział w kursach LCN – poznawanie inteligentnych instalacji elektrycznych i zdobycie uprawnień SEP (kwalifikacje uprawniające do pracy przy wysokich napięciach).


ZST Zespół Szkół Technicznych
ul. Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko Kamienna
TEL/FAX: 41 251 21 61
E-mail:
ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM