Technik elektronik


Kwalifikacje w zawodzie:
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie: technik elektronik

Nauka w tym zawodzie pozwala na zdobycie poszukiwanych na nowoczesnym rynku pracy umiejętności. W programie nauczania zawarto średnio 11 godzin zajęć w pracowni komputerowej tygodniowo.

Szkoła zapewnia dostęp do nowoczesnych pracowni spełniających wymagania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, opiekę doświadczonych egzaminatorów i zajęcia praktyczne. Absolwenci mogą pracować w serwisie elektronicznym, motoryzacyjnym, instalować alarmy domowe i samochodowe.


ZST Zespół Szkół Technicznych
ul. Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko Kamienna
TEL/FAX: 41 251 21 61
E-mail:
ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM