Technik budownictwa


Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej. Technik budownictwa sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Praca: dla technika budownictwa: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Technik budownictwa
Kwalifikacje w zawodzie:
B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo
B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowe
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie: technik budownictwa.

ZST Zespół Szkół Technicznych
ul. Tysiąclecia 22
26-110 Skarżysko Kamienna
TEL/FAX: 41 251 21 61
E-mail:
ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM