Stypendia


W naszej szkole przyznawane są stypendia dla wyróżniających się uczniów.

Nagradzamy za:

 • wyniki w nauce, m. in. pierwszak z klasą,
 • 100% frekwencję,
 • osiągnięcia sportowe,
 • najwyższe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • „najlepszy uczeń na zajęciach praktycznych”.

 • Stypendia przyznawane są na zakończenie każdego semestru.
  Nasi uczniowie mogą skorzystać również z różnych programów stypendialnych:

 • Stypendia Fundacji „Daj szanse” ( sportowe, artystyczne, naukowo – socjalne),
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • Stypendia dla szczególnie uzdolnionych – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania do podręczników - program „Wyprawka szkolna”.

 • ZST Zespół Szkół Technicznych
  ul. Tysiąclecia 22
  26-110 Skarżysko Kamienna
  TEL/FAX: 41 251 21 61
  E-mail:
  ZST.SKARZYSKO@GMAIL.COM