2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia AM 402        
1 8:00- 8:45 religia AM 402     j.niemiecki-3/4 #2ei 303 j.niemiecki-3/4 #2ei 303
2 8:50- 9:35 utk BT 420 j.niemiecki-1/2 MN 303 j.niemiecki-1/2 MN 303 informatyka-1/2 DW 319
informatyka-2/2 JB 400
j.polski WJ 305
3 9:40-10:25 matematyka KA 420 matematyka KA 312 matematyka KA 328 adm.sie SO-1/2 JA 400
adm.sie SO-2/2 BT 326
j.polski WJ 305
4 10:30-11:15 matematyka KA 420 sieci komp. JA 408 wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #wf2 sg3
adm.sie SO-1/2 JA 400
adm.sie SO-2/2 BT 326
j.angielski-1/2 #2ja 301
j.angielski-2/2 MG 312
5 11:30-12:15 urz.peryf. DW 312 sieci komp. JA 408 wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #wf2 sg3
mont.eks.sk-1/2 BT K1
mont.eks.sk-2/2 JB 400
godz.wych MN 420
6 12:20-13:05 przedsięb. Wo 314 geografia Wo 314 j.angielski-1/2 #2ja 301
j.angielski-2/2 MG 312
mont.eks.sk-1/2 BT K1
mont.eks.sk-2/2 JB 400
wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #wf2 sg3
7 13:10-13:55 sieci komp. JA 420 j.polski WJ 305 eks.siec.kom-1/2 BT 326
eks.siec.kom-2/2 JA 400
mont.eks.sk-1/2 BT K1
mont.eks.sk-2/2 JB 400
utk BT 326
8 14:00-14:45 historia LT 328 urz.peryf. DW 312 eks.siec.kom-1/2 BT 326
eks.siec.kom-2/2 JA 400
mont.eks.sk-1/2 BT K1
mont.eks.sk-2/2 JB 400
utk BT 326
Obowiązuje od: 15.01.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum