2TIB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 sieci komp. BT 420       wf-1/2 MS sg1
wf-2/2 #ab2 sg3
1 8:00- 8:45 matematyka So 304       j.polski DW 312
2 8:50- 9:35 wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #ab2 sg1
j.niemiecki-2/2 MN 303 j.niemiecki-1/2 #2ab 309 j.niemiecki-1/2 #2ab 309 j.polski DW 312
3 9:40-10:25 wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #ab2 sg3
matematyka So 304 matematyka So 304 sieci komp. BT 418 podst.prog. AK 411
4 10:30-11:15 urz.peryf. BT 418 matematyka So 304 przedsięb. Do 408 urz.peryf. BT 418 utk BT 420
5 11:30-12:15 j.angielski-1/2 #2ba 309
j.angielski-2/2 MG 303
religia DM 202 informatyka-1/2 DW 326
z_angielski-2/2 309
eks.siec.kom-1/2 JA 326
eks.siec.kom-2/2 JB 400
mont.eks.sk-1/2 JB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
6 12:20-13:05 utk BT 418 j.angielski-1/2 #2ba 309
j.angielski-2/2 MG 312
z_angielski-1/2 #zba 309
informatyka-2/2 DW 326
eks.siec.kom-1/2 JA 326
eks.siec.kom-2/2 JB 400
mont.eks.sk-1/2 JB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
7 13:10-13:55 religia DM 202 geografia Wo 314 j.polski DW 312 eks.siec.kom-1/2 JA 326
eks.siec.kom-2/2 JB 400
mont.eks.sk-1/2 JB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
8 14:00-14:45 historia PJ 328 sieci komp. BT 420 godz.wych DW 312 j.niemiecki-2/2 MN 303 mont.eks.sk-1/2 JB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
Obowiązuje od: 15.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum