2TIB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia DM 202       wf-1/2 MS sg1
wf-2/2 #ab2 sg3
1 8:00- 8:45 geografia Wo 314       godz.wych DW 312
2 8:50- 9:35 wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #ab2 sg3
j.niemiecki-2/2 MN 303 j.niemiecki-1/2 #2ab 309 j.niemiecki-1/2 #2ab 314 j.polski DW 312
3 9:40-10:25 wf-1/2 MS sg2
wf-2/2 #ab2 sg3
matematyka So 304 matematyka So 304 sieci komp. BT 418 j.polski DW 312
4 10:30-11:15 matematyka So 304 matematyka So 304 przedsięb. Do 408 urz.peryf. BT 418 utk BT 312
5 11:30-12:15 j.angielski-1/2 #2ba 309
j.angielski-2/2 MG 303
religia DM 317 informatyka-1/2 DW 319
z_angielski-2/2 309
eks.siec.kom-1/2 JA 326
eks.siec.kom-2/2 AK 319
mont.eks.sk-1/2 RB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
6 12:20-13:05 sieci komp. BT 328 j.angielski-1/2 #2ba 309
j.angielski-2/2 MG 312
z_angielski-1/2 #zba 309
informatyka-2/2 DW 319
eks.siec.kom-1/2 JA 326
eks.siec.kom-2/2 AK 319
mont.eks.sk-1/2 RB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
7 13:10-13:55 j.polski DW 312 podst.prog. AK 312 utk BT 420 eks.siec.kom-1/2 JA 326
eks.siec.kom-2/2 AK 319
mont.eks.sk-1/2 RB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
8 14:00-14:45 historia PJ 328 sieci komp. BT K1 urz.peryf. BT 420 j.niemiecki-2/2 MN 303 mont.eks.sk-1/2 RB 400
mont.eks.sk-2/2 JA K1
Obowiązuje od: 3.06.2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-06-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum