1TB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   wf-1/3 JS sg1      
1 8:00- 8:45 wf-2/3 #1ib sg1
wf-3/3 #1fb świetl
biologia JF 420 j.angielski-1/2 ID 301 j.niemiecki-1/2 #nbf 314
j.niemiecki-2/2 MN 303
j.angielski-2/2 #jab 301
2 8:50- 9:35 e_dla_bezp AF 406 podst.bud. AF 406 j.polski WJ 305 religia MM 201 dok. tech. Do 408
3 9:40-10:25 j.polski WJ 305 j.polski WJ 305 matematyka KA 315 chemia JW 420 fizyka AB 418
4 10:30-11:15 podst.bud. AF 406 j.polski WJ 305 matematyka KA 315 geografia Wo 314 informatyka-1/2 DW 401
informatyka-2/2 AB 400
5 11:30-12:15 religia MM 201 matematyka KA 315 przedsięb. Wo 315 dok. tech. Do 408 podst.bud. AF 406
6 12:20-13:05 godz.wych PJ 328 wos Wo 314 historia PJ 328 kultura WI 312 podst.bud. AF 406
7 13:10-13:55 prac.pod.bu SA 406 j.angielski-2/2 #jab 301 wf-1/3 JS sg1 wf-2/3 #1ib sg1
wf-3/3 #1fb świetl
prac.pod.bu SA 406
8 14:00-14:45 j.angielski-1/2 ID 301   wf-1/3 JS sg1 wf-2/3 #1ib sg1
wf-3/3 #1fb świetl
prac.pod.bu SA 406
Obowiązuje od: 15.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum