Projekt, który zrealizowaliśmy w październiku i  listopadzie 2007 roku w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci, nosił tytuł: „Kreowanie przedsiębiorczości i samorozwoju zawodowego w oparciu o standardy europejskie”. Był to staż zagraniczny, a miejscem realizacji były Niemcy – Lipsk i okolice, siedziba naszego Partnera – firmy VITALIS GmbH.  
 

     Uczestnikami projektu byli uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych  naszego technikum, kształcący się w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk oraz technik telekomunikacji. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy.

     Pierwsza grupą (15 osób) byli informatycy, którzy odbywali praktyki  
w nowoczesnym centrum kształcenia zawodowego w Lipsku (Zentrum der Berufsbildung). Uczniowie uczyli się wykorzystania profesjonalnego oprogramowania służącego projektowaniu układów elektronicznych (CANDY, Elektrocad) oraz projektowania w programie Autocad.

     Grupa druga (30 osób) została podzielona według zawodów. 15 uczniów, kształcących się w zawodzie technik elektronik, odbywało praktyki w zakładzie produkcyjnym korzystającym z urządzeń sterowanych elektronicznie (WWH), 2 uczniów, kształcących się w zawodzie technik telekomunikacji odbywało praktyki w zakładach Siemensa, i 2 uczniów, kształcących się w zawodzie technik elektryk, w zakładzie handlowo-usługowym Krumbiegiel. Pozostałych 11 uczestników projektu miało zajęcia w ZBB i uczestniczyło w przygotowywaniu audycji w lokalnej rozgłośni radiowej i praktycznym szkoleniu na temat nowoczesnych sieci przesyłowych.  

      Uczniowie, którzy brali udział w praktykach poznali stosowane w niemieckim przemyśle nowoczesne rozwiązania technologiczne, uczestniczyli praktycznie w procesie wytwarzania nowoczesnych urządzeń powszechnego użytku (np. telefonów komórkowych) oraz ćwiczyli znajomość języka niemieckiego. Wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.

      W czasie wolnym uczestnicy projektu korzystali z bogatego programu kulturalnego. Wyjechali do Drezna i Berlina, gdzie zwiedzali muzea i zabytki, poznali wiele ciekawych miejsc i nawiązywali przyjaźnie z rówieśnikami z Polski i innych krajów, uczestniczących również w projekcie LdV.

      Realizacja projektu była dla uczniów naszej szkoły doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności zawodowych nabytych w czasie nauki szkolnej. Bezpośrednie rozmowy z Niemcami i posługiwanie się specjalistycznym słownictwem poprawiły ich znajomości języka niemieckiego i poszerzyły ich horyzonty intelektualne. Liczne wyrazy uznania ze strony niemieckich pracodawców świadczą o tym, że uczniowie podczas stażu wykazali się odpowiedzialnością i sumiennością.

      Uczestnictwo w projekcie było doskonałym przykładem pozytywnych skutków zaangażowania nauczycieli i uczniów naszej szkoły w realizację programów Unii Europejskiej.