W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja do projektu
„W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo”

Informujemy, iż z dniem 02.11.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas II i III Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej oraz nauczyciele pracujący w wyżej wymienionej szkole.

W ramach projektu zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają w zależności od kierunku Technikum następujące wsparcie:

Zajęcia dla Techników Budownictwa:
A. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
• zajęcia z matematyki
• szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
• branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
B. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
• kurs operator wózka widłowego
• monter sieci komunalnych
C. Płatny staż zawodowy

Zajęcia dla Techników Elektryki i Elektroniki:
A. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
• zajęcia z matematyki
• szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
• branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
B. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
• kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG135
• kurs z zakresu ręcznego cięcia gazowego i plazmowego
C. Płatny staż zawodowy

Zajęcia dla Techników Informatyki:
A. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
• zajęcia z matematyki
• szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
• branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
B. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
• podstawy programowania gier komputerowych
• kurs grafiki komputerowej
C. Płatny staż zawodowy

Zajęcia dla Techników Fotografii i Multimediów oraz Fototechniki:
A. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
• zajęcia z matematyki
• szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking”
• branżowy język obcy: język niemiecki lub język angielski
B. Kursy podnoszące kompetencje techniczne i informatyczne
• fotografia komputerowa
• grafika i animacje komputerowe
C. Płatny staż zawodowy

W ramach projektu zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki otrzymają w zależności od Technikum, w którym uczą następujące wsparcie:

• Nauczyciel Technikum Informatycznego: szkolenie Programowanie PHP
• Nauczyciel Technikum Fotograficznego: kurs Adobe Photoshop
• Nauczyciel Technikum Budowlanego: kurs Autocad poziom I

Rekrutacja trwa do 16.11.2018 r. do godz. 15.00
Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA (POBIERZ)

 

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

 

Fundacja CEL
ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce
tel. 41 230-23-10
www.fundacja-cel.pl

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: