Certyfikaty ze staży zagranicznych dla uczniów ZST

Certyfikaty ze staży zagranicznych dla uczniów ZST

W Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczystość rozdania certyfikatów podsumowująca zakończony właśnie projekt stażów zagranicznych dla uczniów w ramach programu Erasmus + w akcji KA1 – Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt nosi tytuł: „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych”, a wzięło w nim udział 48 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w następujących zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik geodeta, technik elektryk i elektronik oraz monter suchej zabudowy.
Realizacja projektu trwała 2 lata, a jego budżet wyniósł ponad 92 tysiące EURO. Ideą projektu było połączenie praktyk krajowych i zagranicznych – dzięki zapoznaniu z europejskim rynkiem pracy uczniowie mogli porównać organizację pracy przedsiębiorstwa w kraju i za granicą i doskonalili swoje umiejętności zawodowe. Udział w projekcie był dla jego beneficjentów szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych za granicą, możliwością doskonalenia umiejętności językowych i zdobycia wiedzy z przedsiębiorczości oraz nauką samodzielności, otwartości na świat i szansą rozwijania kompetencji kulturowych.
Partnerami projektu były 3 organizacje: INFOL w Rzymie we Włoszech, European Projects Development z siedzibą w Lizbonie w Portugalii oraz TELLUS EDUCATION GROUP w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Dwutygodniowe staże odbyły się jesienią 2016 roku oraz wiosną 2017 roku.
Celem projektu było przede wszystkim zdobycie nowych umiejętności zawodowych, wykraczających poza program nauczania w szkole. I tak uczniowie w zawodzie technik geodeta podczas stażu w Portugalii uczyli się obsługi programu AUTOCAD i projektowali w nim obiekty 3D oraz doskonalili umiejętności w zakresie obsługi urządzeń GPS. Technicy budownictwa w Rzymie uczyli się również w AUTOCADZIE planować przestrzeń mieszkalną, a elektrycy zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej. Podczas dwóch tygodni warsztatów uczniowie zdobyli umiejętności w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych, uczyli się projektować panele słoneczne i dostosowywać system fotowoltaiczny do możliwości obiektów budowlanych, a także dokonywali instalacji systemów fotowoltaicznych i systemów ich zabezpieczeń. Natomiast w Wielkiej Brytanii informatycy podczas zajęć nabywali umiejętności z grafiki komputerowej, ucząc się obsługiwania programów Photoshop i Blender. W trakcie stażu uczniowie zdobywali kompetencje w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych – tworzyli i obrabiali obrazy 2D i 3D oraz przygotowywali animacje trójwymiarowe.
Bardzo ważnym elementem projektu było upowszechnianie „dobrych praktyk”. Uczniowie po powrocie ze stażu podzielili się zdobytym doświadczeniem i wiedzą i przeszkolili swoich kolegów ze szkoły w zakresie stosowania programu AUTOCAD w projektowaniu budynków oraz montażu i stosowania ogniw fotowoltaicznych. Technicy elektrycy zbudowali również elektrownię wiatrową i zaprezentowali jej zastosowanie przed uczniami gimnazjów podczas Dni Techniki w ZST.
Na ceremonii zakończenia projektu obecny był naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym – Jerzy Krawczyk oraz przedstawiciel pracodawców współpracujących ze szkołą – Łukasz Warszawa z firmy Serwis24. Zdjęcia: Kinga Sikora i Magdalena Jedynak z kl. 1TF.

Zobacz album ze zdjęciami